Điều khoản dịch vụ

Nội dung này cũng có sẵn trong ngôn ngữ: English (English)

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi bạn mua bất kỳ sản phẩm nào từ cửa hàng của chúng tôi. Nếu bạn đã mua các sản phẩm từ cửa hàng của chúng tôi, thì ngụ ý rằng bạn đã chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản được liệt kê dưới đây:

Một khi bạn đã tải về các sản phẩm kỹ thuật số, không có cách nào để trả lại nó. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản thanh toán được thực hiện cho chúng tôi bằng bất kỳ phương thức thanh toán nào đều Không Được Hoàn Lại. Nếu bạn vẫn cố mở tranh chấp (thanh toán qua PayPal). Bạn sẽ không nhận được bất kỳ cập nhật và hỗ trợ nào từ chúng tôi cho sản phẩm đó trong tương lai.

Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ sản phẩm nào. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng mua giấy phép trực tiếp từ tác giả.

Sản phẩm của chúng tôi có sẵn để tải về và có thể sử dụng ngay sau khi thanh toán của bạn hoàn tất và bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho WPForest nếu thực sự cần thiết mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Vui lòng truy cập vào Trang liên hệ.