Membership

Nội dung này cũng có sẵn trong ngôn ngữ: English (English)

Khi đăng ký Membership bạn có thể truy cập hơn 2500+ Themes & Plugins và sử dụng không giới hạn.

Thành viên đồng

Bronze Membership
 • 30 ngày
 • Truy cập hơn 2500+ Themes & Plugins
 • Giới hạn 15 lượt tải / ngày
 • KHÔNG giới hạn sử dụng
 • MIỄN PHÍ cập nhật
 • Thanh toán tự động

399.000Thêm vào giỏ

Thành viên vàng

Bronze Membership
 • 365 ngày
 • Truy cập hơn 2500+ Themes & Plugins
 • KHÔNG giới hạn lượt tải
 • KHÔNG giới hạn sử dụng
 • MIỄN PHÍ cập nhật
 • Thanh toán tự động

3.999.000Thêm vào giỏ

Thành viên bạc

Bronze Membership
 • 365 ngày
 • Truy cập hơn 2500+ Themes & Plugins
 • Giới hạn 15 lượt tải / ngày
 • KHÔNG giới hạn sử dụng
 • MIỄN PHÍ cập nhật
 • Thanh toán tự động

1.599.000Thêm vào giỏ